CB

Contextbegeleiding

Contextbegeleiding is een mobiel aanbod voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar met meervoudige opvoedingsproblemen. Deze gezinnen ervaren moeilijkheden op vlak van opvoeding, moeilijk gedrag van de kinderen of communicatie in het gezin of de maatschappij acht ondersteuning nodig op deze domeinen. De begeleiding heeft tot doel de gezinsleden te ondersteunen bij het realiseren van verandering op vlak van eigen of maatschappelijk opgelegde opvoedingsdoelen.

Amber Vzw biedt 3 modules contextbegeleiding aan:

Deze 3 modules werken vanuit een vraaggerichte, gezinsgerichte, oplossingsgerichte en emancipatorische visie.

We bieden mobiele begeleidingen die doorgaan in het gezin of in de leefomgeving van de gezinsleden.

CB25 en CB zijn rechtstreeks toegankelijk. CBi is niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.

Regio: arrondissement Leuven.