CB – Breedsporig

Breedsporige contextbegeleiding voor gezinnen met opvoedingsproblemen (CB)

CB is een aanbod voor gezinnen bij wie er naast de opvoedingsproblemen ook problemen zijn op andere levensdomeinen: financieel, huisvesting, relationeel, psychologisch, sociaal…. Vragen op deze domeinen kunnen aan bod komen maar zijn niet de focus van de begeleiding. CB heeft tot doel het versterken van de opvoedingsvaardigheden van de ouders en vergroten van de ontwikkelingskansen van de kinderen.

De begeleiding duurt 1 jaar en is verlengbaar. De frequentie en de intensiteit worden op maat van het gezin ingevuld, dit met een gemiddelde van ongeveer 1,5u contact per week. De contacten gaan door met de gezinsleden en/of het netwerk.

CB situeert zich in de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Gezinnen of betrokken hulpverleners kunnen rechtstreeks aanmelden bij vzw Amber.

Meer info:

  • U kan de folder van CB downloaden in pdf-formaat via de link hieronder:
    Folder CB (pdf)
  • Pedagogisch profiel (pdf)