CBi – Kortdurend intensief

Kortdurende intensieve contextbegeleiding voor gezinnen met opvoedingsproblemen (CBi)

CBi is een aanbod voor gezinnen bij wie er naast de meervoudige opvoedingsproblemen ook ernstige problemen of beperkingen zijn op andere levensdomeinen: psychisch, relationeel, intellectueel, sociaal… én er wordt ingeschat dat er extra ondersteuning noodzakelijk is van een persoonlijk en/of professioneel netwerk om zo de eigen krachten te vergroten. De gezinsleden willen nadenken over wat er moet gebeuren om de problemen aan te pakken en zijn bereid hun netwerk te verkennen en in te schakelen.

De begeleiding duurt 6 maanden en is niet verlengbaar. Er zijn wekelijks contacten met het gezin en/of het netwerk, dit met een gemiddelde van ongeveer 3u per week.

CBi situeert zich in de niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Aanmeldingen gebeuren steeds door een hulpverlener die een aanvraag kan indienen bij de Integrale Toegangspoort. Als een gezin een toegangsticket ontvangt van de poort kan een CBi-begeleiding opstarten of komt het gezin op de wachtlijst van vzw Amber.

Meer info

  • U kan de folder van CBi downloaden in pdf-formaat via de link hieronder:
    Folder CBi (pdf)
  • Pedagogisch profiel (pdf)