Pedagogisch profiel CB

De pedagogisch profielen zijn beschikbaar in pdf formaat:

  • CB25 – kortdurende contextbegeleiding (pdf)
  • CB – breedsporige contextbegeleiding (pdf)
  • CBi – kortdurende intensieve contextbegeleiding (pdf)