CBAW

De cliënten van begeleid zelfstandig wonen (CBAW) zijn jongeren tussen 17 en 21 jaar die het perspectief hebben om alleen te gaan wonen of reeds zelfstandig wonen en hierbij ondersteuning nodig hebben. Samen met een begeleider bekijkt de jongeren stap voor stap hoe hij/zij het nieuwe zelfstandig leven zo goed mogelijk vorm kan geven. Naast praktische zaken kunnen volgende thema’s aan bod komen: huishouden, schoolwerk, financiën, administratie, vrije tijd, relaties.

Binnen contextbegeleiding in functie van autonoom wonen onderscheiden de reguliere CBAW en de zogenaamde CBAW-+, een kortdurende module die vooral inzet op loslaten in verbondenheid.