BEO (2008-2010)

Begeleidingsondersteuning voor jonge ouders in de Bijzondere Jeugdbijstand (september 2008 – juli 2010)

In 2005 hebben vzw Amber en vzw de Trommel het initiatief genomen om een regionaal overleg met betrekking tot 0-6 jarigen op te starten. Uit dit overleg rond de noden van gezinnen aan opvoedingsondersteuning groeiden een aantal nieuwe projecten bij de deelnemende organisaties. Binnen Amber leidde dit in september 2008 tot het tot stand komen van het project De Shelter BEO, begeleidingsondersteuning voor jonge ouders in de Bijzondere Jeugdbijstand (BEO). Het project ondersteunde het begeleidingsproces binnen de Bijzondere Jeugdbijstand en bood trajectbegeleiding aan jonge ouders. Shelter Beo werd als project gesubsidieerd door de Provincie Vlaams-Brabant tot juli 2010.

Omdat het project in juli 2010 werd stopgezet omwille van het aflopen van de subsidies, engageerden vzw Amber, vzw De Wissel en vzw Monte Rosa zich om op zoek te gaan naar mogelijkheden om dit aanbod voor tienerouders te realiseren in onze regio. Ook de denkgroep Shelter-beo met daarin verschillende organisaties vanuit diverse sectoren, werkte aan een verdere inhoudelijke verdieping van het concept en bewaakte mee de strategische stappen die dienden gezet te worden in functie van het realiseren van dit aanbod. De ervaringen die tot dan toe waren opgedaan, werden neergeschreven in een boek ‘Jong ouderschap. Ondersteuning van kwetsbare tienerouders’. Het boek is een samenwerking tussen vzw Amber en vzw De Wissel en werd gesponsord door de Provincie Vlaams-Brabant, AG-insurance en de Leuvense balie.

Eindresultaten

Er werd  een website gecreëerd, www.beoshelter.be. Hier vind je o.a. een downloadbare versie van het boek, een overzicht van ondersteuningsmaatregelen in onze regio, een overzicht van onze sponsors, extra tekstmateriaal en onze contactgegevens. Het boek werd ruim verspreid en er gingen gesprekken door met beleidsverantwoordelijken in het voorjaar van 2012. OF eigen link naar boek en link naar website voor rest van info.

Wat na het project?

In december 2012 lanceerde het Agentschap Jongerenwelzijn een projectoproep voor de opstart van een Centrum voor Integrale gezinszorg (CIG) in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. In dit kader werd vanuit een samenwerkingsverband tussen vzw Monte Rosa, vzw De Wissel en vzw Amber een projectvoorstel voor realisatie van De Shelter ingediend. Het project werd goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2014 is de bevoegdheid van de CIG’s overgedragen aan het Agentschap Jongerenwelzijn en hebben we met de Shelter een structurele erkenning verkregen als onderafdeling van vzw De Wissel.

Contactpersoon

, 0475/24 68 62