De Shelter

De Shelter is een samenwerkingsinitiatief van Amber vzw, vzw de Wissel en vzw Monte Rosa. Het is een Centrum voor Integrale Gezinszorg dat zich richt op jonge kwetsbare ouders en zwangere jongeren. De jongeren zijn bij aanmelding jonger dan 25 jaar, verblijven in het arrondissement Leuven en hebben nood aan steun bij het combineren van de eigen ontwikkeling als jongere en met een goede start in het ouderschap (zorg, hechting, ontwikkelingsstimulering).

De Shelter biedt 2 verschillende modules aan:

  • 15 modules contextbegeleiding (mobiel) voor kwetsbare jonge (aanstaande) ouder(s) en kind(eren)
  • 5 modules gezinsverblijf (residentieel) met begeleiding voor kwetsbare, jonge (aanstaande) ouder(s) en kind(eren)

De Shelter situeert zich met de mobiele begeleidingen in de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. De residentiële trajecten kunnen zowel binnen het rechtstreeks toegankelijk aanbod (voor meerderjarigen) als binnen het niet rechtstreeks aanbod (voor minderjarigen) georganiseerd worden.

De Shelter kan een begeleiding starten van bij de start van de zwangerschap tot het kindje 2,5 jaar is. We laten de regie van het traject bij de jonge ouder, tenzij er zorgen zijn rond veiligheid. We werken samen met de steunfiguren van de jonge ouders en met de bestaande hulp- en dienstverlening in de regio. Als er nog extra steun nodig is, vullen we flexibel aan met het eigen Shelter-aanbod. We bieden enkele jaren continuïteit in het zoeken naar gepaste steun.

Specifiek voor de verblijfsmodule richt De Shelter zich op situaties waar er zorgen zijn over de ontwikkelingskansen van ouder en/of kind (tekort in de basisbehoeften of disfunctioneren in de eigen leefomgeving) én waarbij extra mobiele en ambulante steun onvoldoende is én waarbij gezinsverblijf met begeleiding verschil kan maken om op korte en lange termijn te komen tot voldoende ontwikkelingskansen voor de ouder en de kinderen.

Termijn: Vanaf 1 januari 2014 hebben we met de Shelter een structurele erkenning verkregen als onderafdeling van vzw De Wissel.

Meer info

www.wissel.be

Contactpersoon

, 0475/24 68 62