Innovatief project 2016

Conflicthantering

In het najaar van 2015 ontwikkelde zich het idee voor het indienen van een nieuw innovatief project rond conflictueuze relaties.

Het idee is ontstaan vanuit de ervaring dat relationele conflicten (in het gezin, tussen ex-partners of met het netwerk) vaak dermate op de voorgrond staan en de totale gezinssituatie domineren waardoor de ouderfiguren geen of weinig ruimte hebben voor de opvoeding van de kinderen en er in de begeleiding niet of onvoldoende kan gewerkt worden aan de opvoedingsproblemen in het gezin.

Omdat de problemen op vlak van opvoeding, veiligheid, welbevinden en zorg voor de kinderen onze focus zijn en blijven, willen we op zoek gaan hoe we deze situaties kunnen deblokkeren zodat de focus kan worden vastgehouden.
Naast het deblokkeren van de situatie willen we ook meer handvaten bieden aan de begeleiders die veel tijd en energie steken om aan de slag te gaan in deze conflictueuze situaties.

Tenslotte sluiten we aan bij een maatschappelijke evolutie van het stijgend aantal (v)echtscheidingen in combinatie met een tekort aan een geschikt begeleidingsaanbod voor deze gezinnen. Vanuit Amber nemen we sinds 2015 deel aan de werkgroep complexe vechtscheidingen. Met deze werkgroep brengen we het aanbod rond vechtscheidingen in kaart. Het is duidelijk dat de conflicten tussen ex-partners zeer nefaste gevolgen hebben voor kinderen. Tegelijk zien we dat het erg moeilijk is om deze ouders te bereiken met het huidig begeleidingsaanbod.

Met het project willen we geen nieuwe afzonderlijke module aanbieden. Wel willen we een extra aanbod aanbieden in lopende CB-begeleidingen waar relationele problemen maken dat de begeleiding vastloopt. Een extra begeleider tracht via bemiddelingsgerichte methodieken de relationele problemen of conflicten hanteerbaar te maken zodat ouderfiguren, ondanks hun conflict, terug ruimte hebben om hun ouderrol op te nemen en te werken aan de opvoedingsproblemen. We willen de opvoedingsfiguren ondersteunen maar ook responsabiliseren en verantwoordelijkheid laten opnemen voor de opvoeding van hun kinderen. Parallel loopt de contextbegeleiding verder met de vaste begeleider zodat de focus op de opvoeding zoveel mogelijk blijft behouden.

Het project is goedgekeurd van 1 juli 2016 tot 31 juni 2017. In het najaar 2016 straten we met het concrete aanbod.

Contactpersoon:

Brunhilde Schiettecatte  (brunhilde.schiettecatte (at) ambervzw.be)