samenwerking

Welkom

bij 

logo Amber vzw

AMBULANTE BEGELEIDINGSDIENST REGIO LEUVEN

kinderen

“Ik weet nu dat ik er niet alleen
voor sta, dat er iemand is die naar
me luistert en me helpt om een
andere kijk te hebben op de dingen.
Hierdoor kan ik alles beter aan.”

Onze Trajecten

CONTEXTBEGELEIDING (CB)

Contextbegeleiding (CB) ondersteunt gezinnen met kinderen (0 - 25 jaar) die moeilijkheden ervaren op vlak van opvoeding of communicatie in het gezin.

Wij bieden verschillende vormen van contextbegeleiding:


Breedsporige contextbegeleiding (CB)

Kortdurende contextbegeleiding (CB25)

Kortdurende intensieve contextbegeleiding (CBi)

CONTEXTBEGELEIDING AUTONOOM WONEN (CBAW)

De begeleiders van CBAW ondersteunen jongeren tussen 17 en 25 jaar die omwille van hun
situatie zelfstandig (gaan) wonen.

 

Samen met de begeleider bekijkt de jongere stap voor stap hoe hij/zij het nieuwe zelfstandige leven zo goed mogelijk vorm kan geven, waar mogelijk en bij voorkeur in verbinding met zijn netwerk.

CONFLICTHANTERING (CH)

De ondersteunende module conflicthantering (CH) is een ambulant aanbod voor opvoedingsfiguren in (hoog)conflictueuze (gezins)situaties.

Deze belasting kan ervoor zorgen dat er minder ruimte bestaat om te focussen op doelstellingen rond het welzijn, de ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen.

Amber is tijdens de kantooruren dagelijks bereikbaar via telefoonpermanentie van 9u tot 12.30u en van 13u tot 15u.’s Avonds of tijdens het weekend kan je een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Tijdens de schoolvakanties is er enkel in de voormiddag telefoonpermanentie.

Tiensesteenweg 88,

3360 Korbeek-Lo
 

tel. 016/23 50 94
www.ambervzw.be

info@ambervzw.be

©2020 Amber vzw.     Privacyverklaring     Klachtenprocedure

  • Facebook
logo amber vzw