top of page

Onze Trajecten

CB, CB25, Cbi

CB

Contextbegeleiding (CB) ondersteunt gezinnen met kinderen

(0 - 25 jaar) die moeilijkheden ervaren op vlak van opvoeding of communicatie in het gezin.

 

Deze problemen worden vaak beïnvloed door moeilijkheden op andere domeinen zoals financieel, huisvesting, relaties, sociaal,…

Deze flexibele module heeft een duurtijd van 6 tot 12 maanden, 1,5u/week. Focus op opvoedingsdoelen en het versterken van het gezin op verschillende domeinen.

Download hier onze folder over CB

CBi

CBi gaat met je gezin intensief aan de slag rond netwerk. Met netwerk bedoelen we alle mensen die jou kunnen ondersteunen.

Gemiddeld 6 maanden, 3u/week, Focus op het in kaart brengen van de opvoedingssituatie en het uitbouwen en versterken van een netwerk.

Download hier onze folder over CBi

Conflicth + CBAW(+)

Conflicthantering

De ondersteunende module conflicthantering (CH) is een aanbod voor opvoedingsfiguren in (hoog)conflictueuze (gezins)situaties. Wanneer relationele conflicten (in een gezin, tussen ex-partners of met het netwerk) erg op de voorgrond staan, vormt dit een grote belasting voor alle betrokkenen. 

Deze module kan afzonderlijk worden ingezet of ter ondersteuning van een lopend jeugdhulpverleningstraject, zodat deze zijn eigen focus kan behouden

Download hier onze folder over conflicthantering

CBAW/CBAW+

De begeleiders van CBAW(+) ondersteunen jongeren tussen 17 en 25 jaar die omwille van hun situatie  zelfstandig (gaan) wonen, waar mogelijk en bij voorkeur in verbinding met zijn netwerk.

CBAW(+) wil samen met jou nadenken hoe je van het zelfstandig wonen een positieve ervaring kan maken.

Download hier onze folder over CBAW(+)

brughuis bank.jfif
Het Brughuis

Het Brughuis

Het Brughuis is een gemeenschapshuis in Leuven met betaalbare kamers voor jongeren en jongvolwassenen van 17 tot 25 jaar.  Het huis biedt een plek waar jongeren op eigen benen leren staan met ondersteuning bij dagdagelijkse zaken zoals huishouden, koken, gezondheid, communicatie, relaties, dagbesteding en tewerkstelling.  In bijzonder is het een uitvalsbasis voor jongvolwassenen met een grote kwetsbaarheid of een beperkt netwerk. 
 

Het Brughuis biedt ‘gewone’ ondersteuning en betrokkenheid voor en door jongeren en door de vaste huiscoach. De focus ligt op het stimuleren van de eigen autonomie en verantwoordelijkheid van de jongvolwassenen, rekening houdend met ieders kwetsbaarheid.
 

Het Brughuis is een huis van diversiteit. Ervaren kot-studenten ondersteunen nieuwe kotgenoten, studenten wonen samen met niet-studenten en jongeren in een jeugdzorgtraject leven op kot met geëngageerde leeftijdsgenoten.  Het Brughuis zet ook in op een goede balans tussen samen en alleen. Jongeren hebben er hun eigen plek én leven samen met leeftijdsgenoten.  Door de integratie van verschillende leefwerelden en de dagelijkse ondersteuning ontwikkelen deze jongvolwassenen een stevig fundament voor hun zelfstandig volwassen leven.
 

De brughuizen in Leuven zijn een samenwerking tussen vzw Amber en vzw Het Brughuis. Amber vzw organiseert de inhoudelijke werking en de ondersteuning van de jongeren door het inzetten van 2 huiscoaches. De woonplekken in de 2 panden worden gerealiseerd door vzw Het Brughuis. Meer informatie over de initiatieven van vzw Het Brughuis vind je op hun website.

cb25.jpg
Vorming hulpvereners

Vorming voor hulpverleners

Netwerk

Contextgericht werken is altijd een belangrijke pijler geweest binnen het ambulante aanbod van Amber.

 

Sinds het innovatieve project (2013 – 2015) werd contextgericht – netwerkgericht en kreeg het een veel bredere invulling. In de vorming leggen we de focus op de concrete praktijk en kaderen we deze binnen onze visie en werking op Amber. We staan stil bij 4 grote pijlers:

  • Ontwikkeling van een gedragen visie

  • Omzetten van deze visie naar een kader voor de begeleiders

  • De concrete praktijk ahv ons stroomdiagram en methodieken

  • (Blijvende) Ondersteuning van begeleiders

Na het volgen van deze vorming ontvangen jullie digitaal het stroomdiagram met de bijhorende methodieken.

Prijs: €250/dagdeling + €0,45 vervoerskosten

Sarah Polfliet

sarah.polfliet@ambervzw.be

Tel: 0479 94 89 00

  • Facebook
bottom of page