Onze Trajecten

 

CB

Contextbegeleiding (CB) ondersteunt gezinnen met kinderen (0 - 25 jaar) die moeilijkheden ervaren op vlak van opvoeding of communicatie in het gezin.

 

Deze problemen worden vaak beïnvloed door moeilijkheden op andere domeinen zoals financieel, huisvesting, relaties, sociaal,…

Gemiddeld 1 jaar, 1,5u/week, Focus op opvoedingsdoelen en het versterken van het gezin op verschillende domeinen.

Download hier onze folder over CB

CB25

een kortdurende begeleiding aan huis met de focus op opvoeding

Gemiddeld 6 maanden, 25 contacten, 1,5u/week, Focus op opvoedingsaanpak.

Download hier onze folder over CB25

CBi

CBi gaat met je gezin intensief aan de slag rond netwerk. Met netwerk bedoelen we alle mensen die jou kunnen ondersteunen.

Gemiddeld 6 maanden, 3u/week, Focus op het in kaart brengen van de opvoedingssituatie en het uitbouwen en versterken van een netwerk.

Omwille van de huidige lange wachtlijst, nemen wij momenteel geen nieuwe aanmeldingen aan voor deze module. Van zodra hier verandering in komt, kan u dit lezen op deze website.

Download hier onze folder over CBi

Conflicthantering

De ondersteunende module conflicthantering (CH) is een ambulant aanbod voor opvoedingsfiguren in (hoog)conflictueuze (gezins)situaties. Wanneer relationele conflicten (in een gezin, tussen ex-partners of met het netwerk) erg op de voorgrond staan, vormt dit een grote belasting voor alle betrokkenen. Deze belasting kan ervoor zorgen dat er minder ruimte bestaat om te focussen op doelstellingen rond het welzijn, de ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen.

Deze module kan worden ingezet ter ondersteuning van een lopend jeugdhulpverleningstraject, zodat deze zijn eigen focus kan behouden.

 

Omwille van de huidige lange wachtlijst, nemen wij momenteel geen nieuwe aanmeldingen aan voor deze module. Van zodra hier verandering in komt, kan u dit lezen op deze website.

Download hier onze folder over conflicthantering

CBAW/CBAW+

De begeleiders van CBAW(+) ondersteunen jongeren tussen 17 en 25 jaar die omwille van hun situatie  zelfstandig (gaan) wonen, waar mogelijk en bij voorkeur in verbinding met zijn netwerk.

CBAW(+) wil samen met jou nadenken hoe je van het zelfstandig wonen een positieve ervaring kan maken.

Download hier onze folder over CBAW(+)

 
cb25.jpg
 

Vorming voor hulpverleners

Netwerk

Contextgericht werken is altijd een belangrijke pijler geweest binnen het ambulante aanbod van Amber.

 

Sinds het innovatieve project (2013 – 2015) werd contextgericht – netwerkgericht en kreeg het een veel bredere invulling. In de vorming leggen we de focus op de concrete praktijk en kaderen we deze binnen onze visie en werking op Amber. We staan stil bij 4 grote pijlers:

 • Ontwikkeling van een gedragen visie

 • Omzetten van deze visie naar een kader voor de begeleiders

 • De concrete praktijk ahv ons stroomdiagram en methodieken

 • (Blijvende) Ondersteuning van begeleiders

Na het volgen van deze vorming ontvangen jullie digitaal het stroomdiagram met de bijhorende methodieken.

Prijs: €250/dagdeling + €0,40 vervoerskosten

Sarah Polfliet

sarah.polfliet@ambervzw.be

Tel: 0479 94 89 00

Conflicthantering

Voor het uitwerken van dit aanbod hebben wij een materiaalpakket ontworpen. Dit pakket bestaat uit methodieken en figuren die gebruikt worden om psycho-educatie te geven aan ouders rond verschillende thema’s. Aangezien we interesse merken voor dat materiaalpakket bieden we dit aan in combinatie met een kadering van hoe deze materialen gebruikt kunnen worden.

Thema’s die aan bod komen in het materialenpakket:

 • Stresshantering, window of tolerance

 • Destructieve communicatiepatronen

 • Geweldloze communicatie

 • Effecten van conflicten op kinderen

 • Loyaliteiten

 • Behoeften-belangen

 • Invloed van netwerk

 • Het scheidingsproces

Prijs: €250/dagdeling + €0,40 vervoerskosten

Hanne Verbruggen

hanne.verbruggen@ambervzw.be

Tel: 0491 90 99 18

 

 • Facebook