top of page

We willen jullie informeren met betrekking tot 2 evoluties in de werking van Amber….

1. Een belangrijke aanpassing in de werking van onze rechtstreeks toegankelijke modules contextbegeleiding (CB en CB25).

Deze rechtstreeks toegankelijke modules zullen vanaf nu omgezet worden in een meer flexibele module waarbij op het ogenblik van de aanmelding de inhoud en de duur nog niet wordt vastgelegd. We geloven erin dat dit gaat resulteren in het veel meer op maat kunnen werken voor de gezinnen. Tijdens tussentijdse evaluaties van het traject bekijken we wat er in het traject verder nodig is.

Concreet betekent dit dat we voor de aanmeldingen vanaf 1 april 2022 niet meer zullen differentiëren tussen CB en CB25 en dat we met één flexibele module met een duurtijd tussen de 6 maanden en een jaar en dus één wachtlijst zullen werken voor de rechtstreeks toegankelijk module CB.


2. De toekomstige werking van onze module conflicthantering

Binnen de ondersteunende module conflicthantering zetten we ook meer in op afstemming naar de noden van het gezin. We geloven dat de mate van conflict waarin ouders vertoeven zich op een spectrum bevindt en dus erg kan verschillen waardoor het aanbod dat voor hun op dat moment relevant is ook erg kan verschillen. Soms kunnen we een traject van bemiddeling aanbieden waarbinnen er de mogelijkheid is om, naast psycho-educatie, kwesties te bespreken op vraag van ouders en/of kinderen. Bemiddeling heeft tot doel de onderlinge communicatie en het contact te verbeteren, om op een zo geweldloze manier gezamenlijk tot afspraken te komen.

Lopen conflicten echter heel hoog op, dan spreekt men van de strijdfase (omhelst zo’n 20% van de scheidingen). In deze fase is constructieve communicatie niet meer mogelijk en vergroot elke communicatie juist het conflict. In deze fase zetten we in op parallel solo-ouderschap. Doelen hiervan zijn om het welzijn van alle partijen te verhogen, de ouder-kindrelatie te verbeteren en het conflict te verminderen (niet oplossen!). Het gaat om solo-ouderschap omdat elke ouder zich focust op zijn eigen opvoedingswaarden en zijn eigen verbinding met zijn kind, en niet langer op de andere ouder.

Ook de vorm van het traject kan verschillen: we kunnen een traject aanbieden binnen de lopende contextbegeleiding, als een apart traject naast een lopende interne of externe begeleiding of als een apart traject op zich.

Het globale kader:

• We plannen bij de opstart van een traject een screeningsgesprek met de ouders. Enerzijds om te kunnen voelen of elke ouder zelf iets wil of kan veranderen om het conflict te verminderen, anderzijds om het kader waarbinnen we kunnen werken duidelijk te maken.

• We achten de minimale bereidheid van elke ouder om met het conflict aan de slag te gaan en te bekijken hoe ze hun eigen gedrag kunnen aanpassen noodzakelijk. We beseffen wel dat hiertoe komen een gedeelde verantwoordelijkheid is waar we samen met de ouders enkele sessies willen rond werken. Indien deze bereidheid niet kan opgebouwd worden, stoppen we het traject en geven het terug aan de aanmelder. We denken op dat moment wel nog samen na over welke stappen het traject nog kansen kan bieden.

• Hoe ouders met het conflict omgaan kan wijzigen in de tijd. Daarom bespreken we om de 3 sessies de stand van zaken en hetgeen we in het traject al of niet kunnen aanbieden.

• We bieden dit enkel aan ouders binnen de jeugdhulp aangezien we hiervoor gesubsidieerd worden en de nood van deze gezinnen vaak groot is terwijl het privé-aanbod voor hun ontoereikend is.

Ook deze werkwijze gaat van start vanaf 1 april 2022.

Voor meer info mag u altijd contact opnemen met Anne Broere of Jona Ausloos.63 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


  • Facebook
bottom of page